координати

координати
-а́т, мн. (одн. координа́та, -и, ж.).
1) спец. Числа, якими визначають положення точки на прямій або кривій лінії, на площині, поверхні, у просторі тощо.
••

Абсолю́тна координа́та — координата, яка визначає розташування точки відносно початку заданої системи координат.

Відно́сна координа́та — координата, яка визначає позицію однієї адресованї точки відносно іншої.

Інкреме́нтна координа́та — відносна координата, для якої попередня адресована точка є точкою відліку.

Координа́та користувача́ спец. — координата, задана користувачем у системі координат, не залежній від пристрою.

Універса́льна координа́та спец. — незалежна від пристрою декартова координата, для визначення графічних вхідних і вихідних даних.

2) мн., розм. Адреса, які-небудь відомості про місцеперебування, знаходження кого-, чого-небудь.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "координати" в других словарях:

  • координати — координаты coordinates *Koordinaten числа, величини, що визначають положення точки у просторі. У геодезії, топографії, маркшейдерії для визначення положення точок земної поверхні і об ємних контурів родов. к.к. використовуються різні види К.:… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • координати географічні — кутові величини, які визначають положення точки на поверхні референц еліпсоїда відносно екватора і початкового меридіана. К.г. (рис. 1.) можуть бути геодезичними і астрономічними. Останні задаються як довгота і широта. Географічна широта (φ) кут… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • координати геоцентричні — широта Ф кут, утворений радіусом вектором Р, що з єднує центр маси Землі О з даною точкою М і площиною ЕNE, перпендикулярною до осі обертання Землі; довгота L двогранний кут між площинами геоцентрич. меридіана даної точки і початком геоцентрич.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • координати прямокутні плоскі — система координат, в якій складається майже вся гірнича графічна документація; являє собою дві взаємно перпендикулярні прямі – вісь абсцис X (у геодезії та маркшейдерії спрямовану вздовж земного меридіана) та вісь ординат Y, які ділять площину на …   Гірничий енциклопедичний словник

  • координати прямокутні просторові — систему п р о с т о р о в и х п р я м о к у т н и х г е о д е з и ч н и х К. утворюють три осі з початком у центрі еліпсоїда О: вісь OZ співпадає з полярною віссю еліпсоїда; вісь ОХ розташована на перетині площини екватора і початку меридіана… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • координати полярні — визначають положення точок відносно фіксованого в деякій точці О початку (полюса) і променя, що виходить з нього (полярної осі). На площині за полярну вісь звичайно приймають лінію OR, що з єднує дві точки, положення яких заздaлегідь визначене… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • координати біполярні — лінійні або кутові величини, що визначають положення точки М відносно двох початкових точок А і В. На площині ними є відстані S1 і S2; кути β1 і β2; дирекційні кути напрямів AM і ВМ …   Гірничий енциклопедичний словник

  • де x, y, z - координати точки простору, в якому знаходиться задана одиниця маси рідини. Інші позначення див. у диференціальні рівняння руху нев'язкої рідини. — дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости (или уравнения Эйлера для движения невязкой жидкости) differential flow equations for non viscous liquid (Eiler equation for flow of non viscous liquid) *Dіfferentialgleichungen der Bewegung… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • Burgas — (Бургас) …   Deutsch Wikipedia

  • Административное деление Новой Зеландии — Административно территориальное устройство Новой Зеландии включает в себя 17 районов, 9 из которых расположены на Северном острове, 7 на Южном острове, и 1 на Чатемском архипелаге. Содержание 1 Названия единиц административного деления …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»